www.autocamp-boban.com

 

 

Dobro došli u kamp Boban, gdje spoj prirode, svježeg zraka i �istog mora na najbolji na�in oslikava jedan od najljepših dijelova Makarske rivijere.

Kamp Boban se nalazi 26 km južno od Makarske, smješten je u gustoj borovoj šumi, tik uz prekrasnu plažu Dole, na granici mjesta Živogoš�e i Drvenik.

Kamp posjeduje 30 - tak kamping mjesta, a u sklopu kampa posluje i ugostitelji objekt "Bili kuk" koji nudi usluge hrane i pi�a.

Ljubazno i stru�no osoblje uvijek je spremno na pomo� i pru�iti �e Vam sve potrebne informacije, ali i savjetovati kako aktivno provesti svoj odmor.

Blaga klima, blizina planine Biokovo, ali i otoka u neposrednoj blizini idealna su prilika iskusiti druga�iju vrstu aktivnog odmora. Trajektno pristani�te nalazi se 4 kilometra u susjednom mjestu Drvenik, a u blizini kampa polazi�te je vi�e ozna�enih planinarskih staza.

Kamp pru�a usluge rezervacije zakupa sportskih sadr�aja, - vodenih sportova, teniskih terena te izleta na obli�nje otoke. Organiziramo i domjenke za ve�e skupine, a jednom tjedno prire�uje se i ribarska ve�er s dalmatinskom muzikom i posebno pripremljenim ribljim specijalitetima.

 

Market s cjelodnevnom ponudom kruha, peciva i ostalih namirnica nalazi se 100 metara do kampa, a u blizini je i tr�nica s bogatom ponudom vo�a povr�a te suvenira i pla�nih rekvizita.

Kamp posluje ve� tri godine, a prilikom izgradnje vodilo se ra�una da se ne ugrozi prirodna sredina, te da zahvati u prirodi budu minimalni. O�uvanje prirode na� je prioritet.

Na�i preci su od davnima koristili i �uvali bogatstva kojima nas je priroda darivala. Iz njihovog truda iznjedrila je vinova loza i maslina koja nas daruje izuzetno kvalitetnim maslinovim uljem i vinom koji su sastavni dio na�e gastronomske ponude.

Kamp je u vlasni�tvu obitelji Glu�ina, koja potje�e iz stare dalmatinske loze ribara i te�aka.
Dugi niz godina bavimo se i iznajmljivanjem apartmana smje�tenih na samoj pla�i u starom ribarskom mjestu Drašnice, udaljenom 11 km od kampa.

Naše znanje i iskustvo, ali i tradicionalna dalmatinska uslužnost i gostoprimstvo garancija su kvalitete naše ponude.